Om oss

Vi är ett inhemskt familjeföretag

Kontakta oss ›

Södra Finlands Ambulansservice grundades av systrar

Vi vill bidra med vår del till den svåra situationen inom hälsovården.

För detta behov grundade vi – Annika Peisa och Jessica Lindström – vårt företag. Vi ville använda vår yrkesskicklighet för att lätta på den belastade hälsovårdssystemet så att patienter i Nylands, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Kymmenedalens områden kunde komma till läkarbesök och nödvändiga undersökningar enklare och snabbare.

VD Annika började inom området år 2005 efter att ha tagit examen som grundnivåakutvårdare. Hon har samlat års erfarenhet från både grund- och avancerad nivå samt från akutvård och transportoperationer. Annika har varit del av ordercentralens verksamhet först som anställd och slutligen också som övervakare. Hon har också flera års erfarenhet av administrativt arbete på chefsnivå.

Styrelseordförande Jessica tog examen som praktisk sjuksköterska år 2011 och som registrerad sjuksköterska år 2014. Jessica har arbetslivserfarenhet från grundnivåakutvård och transportoperationer, både på grund- och avancerad nivå. Hon har också flera års erfarenhet av akutvård inom specialiserad hälsovård och ordercentralarbete.

"Vi är långtidsexperter inom vårt område. Du kan med förtroende lita på vår tjänst i icke-brådskande patienttransport och tidsbeställda uppdrag. Vi utför också evenemangsberedskap. Som öppna och tillgängliga personer har vi en äkta vilja att möta nya människor och hjälpa dem på alla möjliga sätt. Det är därför patientarbete ligger oss varmt om hjärtat – vi kan till och med tala i klichéer om en kallelse."

Kontakta oss ›

Icke-brådskande patienttransport – en fördel för patienten och en stöttepelare för hälsovården

Icke-brådskande ambulanstjänst är ett värdefullt stöd för service- och vårdhem, privata medborgare och andra hälsovårdsinrättningar som behöver ett säkert transportalternativ till behandlingsanläggningar. Särskilt rörelsehindrade, äldre och kroniskt sjuka personer drar nytta av vår yrkesmässigt skräddarsydda transporttjänst som utförs med lämplig transportutrustning av hälsovårdsprofessionella.

När hjälp behövs förtjänar alla punktlig och kvalitativ service.

Syftet med Södra Finlands Ambulansservice är inte att konkurrera med den offentliga sektorns tjänsteproduktion utan att klargöra uppdelningen av uppgifter mellan brådskande och icke-brådskande patienttransport och för att underlätta användningen av resurser för akuta ambulanstjänster på ett mer lämpligt sätt. Södra Finlands Ambulansservice konkurrerar inte heller med sjukhustransporttjänsterna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt eller Kymmenedalens välfärdsområde, inte heller utför det uppgifter som tillhör dem, såvida inte sändaren specifikt begär det.

Kontakta oss ›

  

010 573 0080 info@e-sap.fi