Beställ från nummer 010 573 0080

Icke-brådskande patienttransport

Kontakta oss › Ring ›

Vi utför icke-brådskande patienttransporter i Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Kymmenedalen

När en ambulans inte krävs för akut nödsituation, beställ transport från oss. Vi hanterar icke-brådskande patienttransporter i situationer där patienten behöver flyttas till sjukhus eller till akutmottagningen, men de är inte i livshotande tillstånd. Dessa transporter skickas inte via nödcentralen, men de kan fortfarande kräva den professionella expertisen inom akutvård och utrustningen i en ambulans.

En vårdprofessional svarar i telefonen för att bedöma transportens brådskande karaktär.

Vi betjänar med patienttransporter för alla parter från vårdhem till servicehus och hemsjukvård i Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Kymmenedalens regioner. Vi har två decennier av erfarenhet inom akutvård och patienttransporter bakom oss.

Vårt företag har ett direktfaktureringsavtal med Kela, så vi fakturerar uppgifter som är Kelas ansvar direkt från Kela. Som ett resultat är patienten endast ansvarig för den självrisk som definieras av Kela. Vi erbjuder även transporter som inte täcks av Kelas ersättning. Vänligen be om en separat prisuppskattning för dessa.

Kontakta oss › Ring ›

  

010 573 0080 info@e-sap.fi